Nurofen Rapid 400mg—30 měkkých tobolek

Humánní léčivý přípravek

Přípravek se užívá při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
159 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 3961068 | Zbozi: 18136017

Popis produktu

Přípravek se užívá při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

Ibuprofenum

Užití

Léčivou látkou přípravku Nurofen Rapid je ibuprofen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (léky proti bolesti nebo nesteroidní antirevmatika, NSAID). Ibuprofen tiší bolest, má protizánětlivé účinky, snižuje horečku. Ibuprofen zabraňuje tvorbě látek (prostaglandinů), které se v organismu podílí na vzniku bolesti, zánětu a horečky.
Přípravek Nurofen Rapid se užívá při mírných až středně silných bolestech, jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény), bolesti zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění a bolesti při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Dále je vhodný ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy či horečka.
V případě degenerativních onemocnění kloubů (artróza) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivosti, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí a u neuralgie (bolest pociťovaná v průběhu nervu) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

Dávkování

Obvyklá počáteční dávka přípravku je 1 tobolka, dále se v případě potřeby užívá 1 tobolka každé 4 hodiny. Dodržujte časový odstup mezi dvěma dávkami nejméně 4 hodiny. Maximální dávka jsou 3 tobolky během 24 hodin.
Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Kontraindikace

  • Hypersensitivita na ibuprofen nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku;
  • Přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika projevující se jako astma, urtikaria a jiné alergické reakce;
  • Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky;
  • Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed /hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení;
  • Závažná porucha funkce jater nebo ledvin;
  • Závažné srdeční selhání.
  • 3. trimestr gravidity

Vedlejší příznaky

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen Rapid 400 mg Capsules nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem vyšší.
Byly sledovány např. následující nežádoucí účinky:
Trávicí poruchy: Méně časté: trávicí potíže, bolesti břicha a nevolnost. Vzácné: průjem, nadýmání, zácpa a zvracení.
Poruchy nervového systému: Méně časté: bolesti hlavy.
Další nežádoucí účinky jsou katagorizovány jako velmi vzácné (výskyt u jedné osoby z 10 000) a jsou Uvedeny na příbalovém letáku u přípravku. očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký tlak, "dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.

Příbalový léták