Odběrové nádobky

Mezi odběrové nádobky řadíme různé druhy zkumavek, ale také láhve na moč či různé plastové kelímky a lékovky.