Průjem

Průjem je známý náhlou změnou struktury stolice, které je velmi řídká a které má opakující se tendenci. Průjem je nejčastěji způsoben infekcí v zažívacím ústrojí, jehož pomocí se škodlivé látky a bakterie dostávají z těla ven. Vhodné je užívání střevních dezinficiens a přípravků snižující počet stolicí. Akutní forma se objevuje zpravidla v důsledku stravovací chyby a odstraníme ji užíváním aktivního uhlí. V obou případech je žádoucí doplnění přirozeného mikrobiomu ve střevech. V případě, že průjem postihne malé děti je nezbytné podání rehydratačních roztoků, které doplňují nejen vodu, ale také důležité minerály.