Přihlásit Registrovat Domů O lékárně Obchodní podmínky Kontakt
POČET POLOŽEK: 0 Ks CELKOVÁ CENA: 0
0 POLOŽEK | Kč 0
KATEGORIE
Léky Potravní doplňky Homeopatika Čaje Kosmetika, Hygiena Péče o dutinu ústní Zdrav. materiál, technika Suroviny a biocidy Veterina
POTÍŽE
Alergie Bolest Chřipka a nachlazení Imunita Kašel Klouby, svaly, kosti Močové cesty a ledviny Mužské potíže Nervová soustava Oči, uši Poruchy metabolismu Srdce a cévy Trávicí soustava Závislost Zuby Ženské potíže
Oscillococcinum gra.30x1g

Oscillococcinum gra.30x1g
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka,...

658 Kč Detail

NOVINKY
4.4.2019 | Akce Jaro 19

4.9.2017 | Kaše NOMINA v AKCI

18.4.2017 | Excipial v akci

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

TOPlist


Kapka zdraví .cz

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

RP. GALENICA a.s., se sídlem Smetanova 1390 Ústí nad Orlicí, 562 01, IČ 28854772, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3118, provozovatel e-shopu www.kapkazdravi.cz (dále jen „kapkazdravi.cz“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (prodej a dodání zboží a léčivých přípravků nebo rezervace léků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za právnické osoby, případně zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem této informace je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 • jaké osobní údaje kapkazdravi.cz zpracovává a k jakým účelům,
 • jakým způsobem kapkazdravi.cz osobní údaje zpracovává,
 • komu kapkazdravi.cz osobní údaje předává,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a ke kapkazdravi.cz.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

Správce: Rp. GALENICA, a.s.
Adresa:Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 562 01
Telefonní číslo:+420 465 614 366
E-mailová adresa:eshop@kapkazdravi.cz
Adresa internetových stránek: www.kapkazdravi.cz

Při uplatnění práv, popřípadě pokud subjekt údajů bude chtít některé informace vysvětlit, tak může e-shop kapkazdravi.cz kontaktovat prostřednictvím výše uvedených údajů.

2. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete e-shopu kapkazdravi.cz povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (respektive poskytnout příslušnou službu).

2.1 Pojem zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.2 Kategorie osobních údajů

E-shop kapkazdravi.cz zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a obdobné údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, adresu dodání, fakturační adresu, e-mail, telefon).

2.3 Právní základ pro zpracování

Aby e-shop kapkazdravi.cz mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro

 • splnění smlouvy či jiného právního jednání,
 • splnění právní povinnosti Rp. GALENICA, a.s. (provozovatele e-shopu kapkazdravi.cz)
 • účely oprávněných zájmů Rp. GALENICA, a.s. (provozovatele e-shopu kapkazdravi.cz).

2.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;
 • zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti kapkazdravi.cz;
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů kapkazdravi.cz.

2.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti Rp. GALENICA, a.s. v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností Rp. GALENICA, a.s., je zejména prováděno pro tyto účely:

 • identifikace subjektu údajů;
  uzavření smlouvy (prostřednictvím e-shopu kapkazdravi.cz);
 • realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb přes e-shop kapkazdravi.cz)
 • předávání osobních údajů třetím osobám, které Rp. GALENICA, a.s. (provozovatel e-shop kapkazdravi.cz) využívá k plnění smluvních povinností, například: držitelům poštovní licence (zejména Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.), kteří zajišťují přepravu a doručení zboží, kurýrním, přepravním a výdejním službám, které zajišťují přepravu, doručení a osobní odběr zboží, pokud si subjekt údajů takovou službu objedná; nebo osobám, prostřednictvím kterých kapkazdravi.cz poskytuje své služby (například servisní služby), popřípadě které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb kapkazdravi.cz.

2.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností Rp. GALENICA a.s. (provozovatel e-shopu kapkazdravi.cz), je zejména prováděno pro tyto účely:

 • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • plnění povinností podle zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty a zákona o léčivech v platném znění.

2.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce Rp. GALENICA a.s. (provozovatel e-shopu kapkazdravi.cz). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti kapkazdravi.cz, je zejména prováděno pro tyto účely:

 • prokázání, že kapkazdravi.cz při poskytování svých služeb jednal v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;
 • provádění marketingových činností (newsletter, obchodní či informační sdělení) ohledně služeb a produktů na e-shopu kapkazdravi.cz nebo v provozovně lékárny na adrese Lékárna U Zlaté koruny, nám.Gen.Knopa 1061, Žamberk 56401;
 • vnitřní potřeby kapkazdravi.cz týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které kapkazdravi.cz pro tyto účely využívá.

3. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):

a) osobám v rámci plnění povinností stanovených Rp. GALENICA a.s. (provozovateli e-shopu kapkazdravi.cz) právními předpisy, například

 • soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, Státní ústav pro kontrolu léčiv;
 • Úřad pro ochranu osobních údajů či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
 • Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

b) osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů Rp. GALENICA a.s. (provozovatele e-shopu kapkazdravi.cz), například

 • soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků Rp. GALENICA a.s.
 • osoby, které Rp. GALENICA a.s. pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání;

c) osobám, které Rp. GALENICA a.s. (provozovatel e-shopu kapkazdravi.cz) pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, například:

 • dodavatelé služeb, jež jsou ve smluvním vztahu s Rp. GALENICA a.s. (poštovní, přepravní a dodavatelské služby);
 • osoby, prostřednictvím kterých kapkazdravi.cz poskytuje své služby (například servisní služby), popřípadě které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb kapkazdravi.cz, například: A)SEZNAM.CZ - Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. B)HEUREKA.CZ - Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, neodmítnete jeho zaslání. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

4. Doba uložení osobních údajů

Rp. GALENICA a.s. (provozovatel e-shopu kapkazdravi.cz) uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku).

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od kapkazdravi.cz požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje kapkazdravi.cz zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti Rp. GALENICA a.s. (provozovateli e-shopu kapkazdravi.cz) stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).


DOPORUČUJEME
Pangamin Klasik sáček tbl.200 Pangamin Klasik sáček tbl.200

Pivovarské kvasnice jsou přirozeným zdrojem biotinu, který přispívá k udržení...

72 Kč Detail

Pangamin Bifi Plus sáček tbl.200 Pangamin Bifi Plus sáček tbl.200

Oblíbená kombinace pivovarských kvasnic, mikrobiálních kultur - probiotik a...

90 Kč Detail

STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss 100+50ml NAVÍC STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss 100+50ml NAVÍC

Sirup obsahuje přírodní účinné látky, které pomáhají zmírnit příznaky běžných...

129 Kč Detail

Panthenol Omega tělové mléko Rakytník 9% 250ml Panthenol Omega tělové mléko Rakytník 9% 250ml

Péče po opalování. Určeno k eliminování zarudnutí a snížení tělesné teploty...

194 Kč Detail

Stérimar Baby Hygiena 100 ml Stérimar Baby Hygiena 100 ml

STÉRIMAR Baby Nosní hygiena je zdravotnický prostředek pro děti ve věku 0-3...

257 Kč Detail

Ocutein Brillant Lutein 25mgDaVinci 60tob.+kapky Ocutein Brillant Lutein 25mgDaVinci 60tob.+kapky

OCUTEIN BRILLANT Lutein 25 mg – to je brilantní péče o můj zrak! Obsahuje...

512 Kč DetailDomů O lékárně Obchodní podmínky Kontakt

Přidali jste do košíku

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku