Nalgesin S—20 tablet

Humánní léčivý přípravek

Léčivou látkou je Naproxenum natricum. Uživá se k léčbě bolesti. Tablety se dobře rozpouštějí, proto nástup analgetického účinku je velmi rychlý. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
115 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 2883701 | Zbozi: 18103614

Popis produktu

Léčivou látkou je Naproxenum natricum. Uživá se k léčbě bolesti. Tablety se dobře rozpouštějí, proto nástup analgetického účinku je velmi rychlý. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

Naproxenum natricum

Užití

Přípravek je indikován především k léčbě bolesti, a to v následujících případech: - bolest hlavy; - bolest zubů, včetně bolesti po extrakci zubů; - bolest v zádech; - bolest po chirurgických výkonech a po úrazech (např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů); - bolest svalů a kloubů spojená s chřipkovými onemocněními; - menstruační bolest, bolest po zavedení nitroděložního tělíska a jiné bolestivé stavy v gynekologii; - prevence a léčba migrény; - bolest při chronických zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, artróza a dna).

Dávkování

Dospělí a mladiství od 12 let: Obvyklá dávka je 1 tableta podávaná každých 8 — 12 hodin. Jako počáteční dávku lze užít 2 tablety najednou nebo v časovém odstupu jedné hodiny. Při samoléčbě se nedoporučuje užívat více než 3 tablety denně, tj. 825 mg.
Maximální denní dávka je 1650 mg naproxenu.
Starší pacienti: Pacienti starší 65 let by měli užívat 1 tabletu po 12 hodinách.

Kontraindikace

Nalgesin S se nesmí používat při známé přecitlivělosti na naproxen a na kteroukoli pomocnou látku, na salicyláty a jiné nesteroidní protizánětlivé léky.
Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními © antirevmatiky. © Aktivní nebo © anamnesticky © rekurentní © peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení). Závažné srdeční selhání. Třetí trimestr gravidity.
Údaje o firmě
Krka, d.d., Novo mesto v současnosti patří mezi přední farmaceutické společnosti ve střední a východní Evropě. Naše © obchodní operace jsou © zaměřeny na farmaceuticko-chemické aktivity, které vedle produkce a prodeje léčivých přípravků pro humánní použití zahrnují rovněž výrobu a prodej veterinárních produktů, přípravků pro samoléčbu a kosmetických přípravků. Naše poslání - Žít zdravý život — uskutečňujeme prostřednictvím široké škály našich výrobků a služeb, investicemi do lidí a životního prostředí, prostřednictvím mecenášství a sponzorství. www.krka.biz/cz

Příbalový léták