Cetalgel—20 tablet

Humánní léčivý přípravek

Krátkodobá léčba středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zad, zubů, menstruační bolest, revmatická a svalová bolest, k léčbě symptomů spojených s akutním zánětem horních cest dýchacích a chřipkou, k léčbě bolesti v krku a horečky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
159 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 4506375 | Zbozi: 18137116

Popis produktu

Krátkodobá léčba středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zad, zubů, menstruační bolest, revmatická a svalová bolest, k léčbě symptomů spojených s akutním zánětem horních cest dýchacích a chřipkou, k léčbě bolesti v krku a horečky. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

PARACETAMOLUM
IBUPROFENUM

Užití

Krátkodobá léčba středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zad, zubů, menstruační bolest, revmatická a svalová bolest, k léčbě symptomů spojených s akutním zánětem horních cest dýchacích a chřipkou, k léčbě bolesti v krku a horečky.

Dávkování

Pouze ke krátkodobému použití.
Dospělí: Jedna tableta až třikrát denně. Interval mezi dávkami má být alespoň šest hodin.
Pokud dávka jedné tablety příznaky nezmírní, mohou se užít maximálně 2 tablety až 3x denně. Interval mezi dávkami má být alespoň šest hodin.
Během 24 hodin se nemá užít více než šest tablet (3000 mg paracetamolu, 1200 mg ibuprofenu).
Výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou k potlačení symptomů onemocnění.

Příznaky

Bolest hlavy (nikoli migréna), zad, zubů, menstruační bolest, revmatická a svalová bolest, k léčbě symptomů spojených s akutním zánětem horních cest dýchacích a chřipkou, k léčbě bolesti v krku a horečky.

Prevence

CETALGEN je určen pro dospělé od 18 let.
Nejnižší účinná dávka má být užívána po nejkratší možnou dobu nezbytnou ke zmírnění příznaků.
Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují nebo pokud je nutné tento přípravek užívat déle než 3 dny, má se pacient poradit s lékařem.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na ibuprofen, paracetamol nebo na kteroukoli pomocnou látku
U pacientů s anamnézou hypersenzitivních reakcí (např. bronchospasmus, angioedém, astma, rinitida nebo kopřivka) ve spojení s kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).
Anamnéza gastrointestinálního krvácení nebo perforace v souvislosti s předchozí terapií
NSAID.Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed / krvácení (dvě nebo více samostatných epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).
U pacientů s poruchami koagulace.
U pacientů se závažným selháním jater, těžkým selháním ledvin nebo těžkým srdečním selháním (NYHA třída IV)
Při současném použití s jinými přípravky obsahujícími NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2) a dávek kyseliny acetylsalicylové nad 75 mg denně
Při současném použití s jinými přípravky obsahujícími paracetamol
Během posledního trimestru těhotenství

Vedlejší příznaky

Klinické studie tohoto přípravku neprokázaly žádné jiné nežádoucí účinky kromě těch prokázaných pro samotný ibuprofen nebo paracetamol.
Časté: Bolesti břicha, průjem, dyspepsie, nevolnost, nepříjemné pocity v dutině břišní, zvracení. Zvýšené hladiny alanin aminotransferázy, zvýšená aktivita gama-glutamyl transferázy a změněné hodnoty jaterních testů po podání paracetamolu. Zvýšené hladiny kreatininu a močoviny v krvi. Uplný seznam viz SPC.

Fakta

Tento přípravek je zvláště vhodný k potlačení bolesti, která vyžaduje silnější analgezii, než poskytuje samotný ibuprofen nebo paracetamol.

Složení

Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a ibuprofenum 200 mg. Pomocné látky: jádro tablety:
Kukuřičný škrob, Povidon (E 1201), Sodná sůl kroskarmelosy (E 468), Mikrokrystalická celulosa (E 460), Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551), Glycerol-dibehenát (E 471),
Potahovaná vrstva: .
Potahová soustava Opadry AMB II 88A180040 bílá, Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, Mastek, Oxid titaničitý, Glycerol monooktanodekanoát,
Natrium-laury|-sulfát.
Údaje o firmě .
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Příbalový léták