Akutol Ochranný plastický obvaz—sprej 60 ml

Zdravotnický prostředek

AKUTOL™ sprej je ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem, používá se k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění, zejména v namáhaných místech, která se těžko kryjí klasickými obvazovými prostředky (lokty, kolena)

Cena vč. DPH
183 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 8594013701952 | Zbozi: 18108262

Popis produktu

AKUTOL"“ sprej je ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem, používá se k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění, zejména v namáhaných místech, která se těžko kryjí klasickými obvazovými prostředky (lokty, kolena)

Užití

Zamýšlené místo aplikace: Oděrky a drobná povrchová poranění
Doba trvání: Do zhojení rány (obvykle několik dní).

Doba použitelnosti

Pro celou populaci, pro diabetiky. Může se použít v těhotenství, i v době kojení, ne však na velké plochy. Přípravek je možné použít i u dětí od 2 let.

Dávkování

Nanáší se postřikem na vyčištěnou, desinfikovanou, oschlou ránu. Do 3 minut zaschne a vytvoří neviditelnou voděodolnou vrstvu filmového obvazu. Brání kontaktu rány se zevním prostředím, nebrání přirozenému dýchání. Tvoří vlhké mikroprostředí, které urychlí proces hojení. Umožní sledovat hojení a odstraní se samovolně otěrem po 3 - 4 dnech.
Postup první pomoci a použití AKUTOL"“ sprej: 1. Ránu vymyjte tekoucí vodou směrem od středu rány ven. 2. Z rány odstraňte mechanické nečistoty (písek, štěrk). 3. Ránu desinfikujte vhodným prostředkem a nechte oschnout. 4. Sprej protřepejte, aplikujte dnem dolů ze vzdálenosti 15 - 20 cm od povrchu poranění. 5. Naneste na celou plochu rány tak, aby příliš nestékal, nechte 3 minuty zaschnout. 6. V případě zeslabení vrstvy obvazu je možné nástřik AKUTOL"“ sprejem opakovat.

Kontraindikace

Nepoužívat na hluboké, nečisté, zanícené rány a na masivní krvácení (Haemorrhagia).
Nepoužívat v případě alergické reakce na některou z obsažených složek přípravku.
Doporučuje se nástřik jedné vrstvy plastického obvazu, nástřik více než 3 vrstev zhorší přirozené dýchání rány a zpomalí proces hojení. Po nanesení spreje je možný krátkodobý pocit štípání. Nepoužívat pro děti do 2 let.

Vedlejší příznaky

Nejsou známy.

Fakta

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 *C. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Složení

Ethanolum denaturatum, Dimethyletherum, Copolymerum acrylatum, Dioxacyclopentanum
Údaje o firmě www.akutol.cz www.aveflor.cz

Příbalový léták