Tebokan 120 mg potahované tablety—30 ks

Humánní léčivý přípravek

Obsahuje Ginkgonis extr.siccum raf.et quantificatum 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m, extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného, který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve). Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
339 Kč
389 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 3002038 | Zbozi: 18107135

Popis produktu

Obsahuje Ginkgonis extr.siccum raf.et guantificatum 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m, extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného, který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve). Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et guantificatum

Užití

TEBOKAN 120 mg obsahuje Ginkgonis extractum siccum raffinatum et guantificatum 35 - 67:1, extrahováno acetonem 60% m/m, což odpovídá 26,4 - 32,4 mg flavonových glykosidů a 6,48 — 7,92 mg terpenolaktonů, extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce protiedémově (proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a snižuje tvorbu a přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných kyslíkových radikálů). Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, jejíž množství je ve stáří sníženo.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá - při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita hlavně u starších osob.
Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá - při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence), jejímiž hlavními příznaky jsou poruchy paměti, poruchy koncentrace, deprese, závratě, tinitus (ušní šelest), bolesti hlavy. - při poruchách prokrvení končetin jako je okluzivní choroba periferních tepen ve stadiu
I-I. podle Fontaina (projevující se jako bolest vznikající při chůzi, tzv. claudicatio intermittens), - při senzorických (smyslových) poruchách cévního původu, jako je: závrať, ušní šelest (tinitus).

Dávkování

Syndromy demence:
Dospělí starší 18 let užívají 1— 2 potahované tablety denně (což odpovídá 120 — 240 mg extraktu z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) denně).
Délka léčby: Délka léčby závisí na závažnosti symptomů, minimální doba léčby by měla být nejméně 8 týdnů /chronické onemocnění/, po tříměsíční terapii je třeba posoudit prospěšnost pokračování v léčbě.
Okluzivní choroba periferních tepen, závratě, tinitus:
Dospělí starší 18 let užívají 1 potahovanou tabletu denně (což odpovídá 120 mg extraktu z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) denně).
Délka léčby: Okluzivní choroba periferních tepen: Podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti.
Vertigo a tinitus: Při léčbě vertiga a tinitu léčba delší než 6 — 8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Složení

Léčivou látkou je: Ginkgonis extractum siccum raffinatum et guantificatum 35 - 67:1, extrahováno acetonem 60% m/m, což odpovídá 26,4 - 32,4 mg flavonových glykosidů a 6,48 — 7,92 mg terpenolaktonů v množství 120 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 1500, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, protipěnivá silikonová emulze vysušená, mastek, oxid titaničitý
E 171, červený oxid železitý E 172.

Příbalový léták