Pirabene 1200mg—60 tablet

Humánní léčivý přípravek

Léčivá látka přípravku, piracetam, přímým působením na mozkové buňky zlepšuje schopnost učení, paměť, bdělost a vědomí, a to jak u zdravých lidí, tak i u nemocných s poruchami funkce mozku z různých příčin. Zlepšuje prokrvení mozku. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
215 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 4030096103893 | Zbozi: 18101622

Popis produktu

Léčivá látka přípravku, piracetam, přímým působením na mozkové buňky zlepšuje schopnost učení, paměť, bdělost a vědomí, a to jak u zdravých lidí, tak i u nemocných s poruchami funkce mozku z různých příčin. Zlepšuje prokrvení mozku. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

Piracetamum

Užití

Léčivá látka přípravku, piracetam, přímým působením na mozkové buňky zlepšuje schopnost učení, paměť, bdělost a vědomí, a to jak u zdravých lidí, tak i u nemocných s poruchami funkce mozku z různých příčin. Účinkem na červené krvinky, krevní destičky, složení krevní plazmy a mozkové cévy zlepšuje prokrvení mozku.
Pirabene se užívá k léčbě zeslabených funkcí mozku u starších osob, které se projevují jako horší paměť, snížení schopnosti soustředit se, nižší úroveň bdělosti, změny nálady, závratě, zanedbávání hygienických návyků a poruchy chování. V těchto případech si nemocný může přípravek ordinovat sám.
Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě vývojové dyslexie u dětí (porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a společensko-kulturní příležitost) k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí.
Rovněž pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě mozkových cévních příhod a následků po cévní mozkové příhodě, k léčbě poruch vědomí a závratí vyvolaných úrazem, otravou nebo poruchou prokrvení mozku, k léčbě příznaků souvisejících s odvykáním při chronickém alkoholismu, k léčbě duševních příznaků způsobených poškozením mozku u chronických alkoholiků a také u srpkovité chudokrevnosti a kortikální myoklonie (mimovolní krátkodobé rychlé záškuby jednotlivých svalů bez hybného efektu nebo jen s jednosměrným pohybem, s původem v mozkové kůře).
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství a může být podáván dětem školního věku.

Dávkování

Léčba zeslabených funkcí mozku (se sníženou schopností soustředění, horší pamětí, nižší úrovní bdělosti nebo změnou nálad, závratěmi, zanedbáváním hygienických návyků a poruchami chování):
Na začátku léčby se užívají 2 tablety Pirabene 800 mg 3x denně nebo 2 tablety
Pirabene 1200 mg 2x denně. Po 2-3 týdnech se užívá pouze 1 tableta Pirabene 800 mg 2-3x denně nebo 1/2-1 tableta Pirabene 1200 mg 2x denně po dobu dalších 5-6 týdnů.
V ostatních případech se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Příznaky

Při poranění nebo operaci mozku, po cévní mozkové příh., při sval.křečích jako následku mozkové hypoxie (nedostatku kyslíku), při závratích.

Prevence

Při alkoholismu, zvláště při deliriu tremens a jako podpora učení a paměťových funkcí u vývojové dyslexie (poruchy čtení).

Kontraindikace

Neužívejte Pirabene: - jestliže jste přecitlivělý(á) na piracetam nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku, - jestliže trpíte těžkou nedostatečnosti ledvin, - jestliže současně užíváte léčivé přípravky obsahující výtažky ze štítné žlázy, - jestliže jste těhotná nebo kojíte..

Vedlejší příznaky

Přípravek Pirabene může vzácně vyvolat poruchy spánku, podrážděnost, neklid nebo naopak únavnost a spavost.

Fakta

Účinky přípravku Pirabene a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat během léčby přípravkem Pirabene, a to na lékařský předpis i bez něj. Přípravek může vzácně negativně ovlivnit způsobilost k řízení motorových vozidel a k výkonu činností vyžadujících zvýšenou pozornost (práce ve výškách, obsluha strojů).

Poznámka

Ojediněle byla popsána nežádoucí interakce s přípravkem obsahujícím hormony štítné žlázy. Možná je nežádoucí interakce s léky povzbuzujícími mozkovou činnost (budivé aminy, léky potlačující chuť k jídlu) a s neuroleptiky.

Složení

Léčivá látka:
Piracetamum 800 mg a 1200 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: Kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30%, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (E172)..

Příbalový léták