Hylo Comod oční kapky—10 ml

Zdravotnický prostředek

HYLO COMOD® je sterilní roztok bez konzervačních látek k očnímu použití: Pro lepší zvlhčení očního povrchu v důsledku poruch citlivosti vyvolaných vlivy vnějšího prostředí.

Cena vč. DPH
319 Kč
369 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 4031626710369 | Zbozi: 18100975

Popis produktu

HYLO COMODG je sterilní roztok bez konzervačních látek k očnímu použití: Pro lepší zvlhčení očního povrchu v důsledku poruch citlivosti vyvolaných vlivy vnějšího prostředí.

Účinné látky

hyaluronát sodný 1 mg/ml

Užití

Pro lepší zvlhčení očního povrchu při poruchách citlivosti vyvolaných vlivy vnějšího prostředí, jako je suché oko, pocit cizího tělesa v oku nebo pálení očí, nebo po operačních zákrocích na oku.
HYLO COMOD© obsahuje hyaluronát sodný, přirozenou látku, která se nachází v oku, ale také v jiných částech těla. Tato sloučenina má zvláštní fyzikální vlastnosti, díky kterým na povrchu oka vytváří rovnoměrný, stabilní a dlouho ulpívající vlhký film, který odolává odplavení, přičemž funkce oka zůstávají plně zachovány. Oko je dlouhodobě chráněno před vysycháním a podrážděním.
Toto je zvláště důležité pro uživatele kontaktních čoček, protože k zabránění pocitům dyskomfortu je třeba, aby kontaktní čočky byly dostatečně zvlhčovány tekutinou. HYLO
COMODS Ize používat během nošení kontaktních čoček. Pro uživatele tvrdých nebo měkkých kontaktních čoček je jejich nošení při současném používání přípravku HYLO
COMODO příjemnější, protože nedochází ke vzniku krust a usazenin.
Vzhledem k nepřítomnosti konzervačních látek je HYLO COMODS obvykle velmi dobře snášen. Kromě toho HYLO COMOD© neobsahuje fosfáty, takže je zabráněno takovým komplikacím, jako je tvorba usazenin na rohovce.

Dávkování

Přípravek HYLO COMOD©S by měl být používán podle doporučení Vašeho lékaře nebo specialisty pro kontaktní čočky. Obvykle se používá 3x denně 1 kapka do každého oka.
V případě potřeby lze HYLO COMODGS používat častěji.
V případě častého používání přípravku HYLO COMODG (např. více než 10krát denně), je třeba se poradit s očním lékařem. HYLO COMODG je vhodný pro dlouhodobé používání, obecně je však při dlouhotrvajících obtížích vhodné se poradit s očním lékařem.

Příznaky

Pokud oči svědí, pálí, jsou rychle unavené, vzniká-li pocit, že je v nich písek, přichází v úvahu jako příčína těchto potíží nedostatečné zvlhčování očního povrchu. Například při dlouhodobém pobytu v klimatizovaných prostorách, anebo intenzivním sledování obrazovky může rychleji docházet k narušení přirozeného slzného filmu. Aby mohla oční tkáň plnit své funkce, musí být neustále zvlhčována. Přirozená tvorba slz může být redukována i po operačních zákrocích na oku nebo po poraněních oka. Regenerace očních povrchových tkání však vyžaduje neustálé dostatečné zvlhčování. Používáním roztoku HYLO COMOD© je rohovka a spojivka dlouho a trvale zvhlčována, takže fyziologické hojivé procesy mohou optimálně probíhat.

Kontraindikace

Přípravek HYLO COMODS by neměl být užíván při přecitlivosti na některou z obsažených látek.

Vedlejší příznaky

Vzhledem k absenci konzervační látky je HYLO COMODG i při dlouhodobém užívání dobře snášen. Ve velmi vzácných případech byly hlášeny reakce přecitlivělosti jako pocity pálení či zvýšené slzení, které odezněly bezprostředně po vysazení přípravku.
Po aplikaci přípravku HYLO COMODS může, vzhledem k jeho viskozitě, dojít k dočasnému rozmazanému vidění.

Fakta

V případě užívání jiných očních kapek by měl interval mezi jejich aplikací a aplikací přípravku HYLO COMODS trvat alespoň 30 minut, přičemž HYLO COMODO se aplikuje na závěr. Naproti tomu oční mast má být použita vždy až po podání přípravku HYLO
COMODS.
Aby se zabránilo reakcím z inkompatibility, které mohou vzniknout mezi přípravky pro péči o oční čočky a přípravkem HYLO COMOD8G, je doporučeno s použitím očních kapek vyčkat asi 30 minut od nasazení očních čoček.
Na základě současných znalostí lze HYLO COMODO používat u dětí i u těhotných nebo kojících žen.
Použijte HYLO COMOD© pouze tehdy, je-li ochranná nálepka na obalu před prvním otevřením neporušená.
Systém COMOD© uvolní 10 ml roztoku, což odpovídá přibližně 300 kapkám. Z výrobně-technických důvodů i po plném vypotřebování v lahvičce vždy zůstává malý zbytek kapaliny.
Užívání přípravku HYLO COMODO není časově omezené.
Jednu konkrétní lahvičku přípravku HYLO COMODG může používat pouze jedna osoba.

Složení

HYLO COMODS je sterilní roztok bez konzervačních látek k očnímu použití: 1 ml HYLO
COMODO obsahuje 1 mg hyaluronátu sodného, citrátový pufr, sorbitol a vodu.
Údaje o firmě
Výrobce: URSAPHARM Arzneimittel GmbH, IndustriestraBe, 66129. Saarbrůcken,
Německo
Bližší informace žádejte u dovozce: . : URSAPHARM spol. s r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika : tel.: +420 295 560 468; e-mail: info Aursapharm.cz; www.ursapharm.cz

Příbalový léták