Bromhexin KM—50 ml

Humánní léčivý přípravek

Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum. Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
161 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 1373696 | Zbozi: 18137959

Popis produktu

Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum. Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM

Užití

Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum.
Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování.

Dávkování

Dospělí a mládež nad 14 let: 3x denně 15-30 kapek
Děti od 6 do 14 let a pacienti s váhou pod 50 kg: 3x denně 15 kapek.
Děti od 2 do 6 let: 3x denně 8 kapek.
Bromhexin 12 KM-kapky podávat s malým množstvím tekutiny. Uvolňování hlenů je podporováno podáváním dostatečného množství tekutin.
Bromhexin 12 KM- kapky nelze bez konzultace s lékařem užívat déle než 4-5 dnů.

Kontraindikace

Bromhexin 12 KM- kapky nesmí být úžíván při známé přecitlivělosti na bromhexin nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Bromhexin 12 KM kapky nesmí být pro obsah levomentholu a silice máty rolní užíván kojenci a dětmi do 2 let věku. Ze stejného důvodu nesmí být užíván pacienty s astma bronchiale nebo jinými onemocněními dýchacích cest, která souvisí s výraznou přecitlivělostí.
Inhalace Bromhexinu 12 KM - kapek může vést k bronchokonstrikci.
Bromhexin 12 KM kapky by neměl být užíván pacienty se žaludečním nebo duodenálním vředem, neboť Bromhexin 12 KM kapky může ovlivnit žaludečně-střevní mukózní bariéru.

Vedlejší příznaky

Gastrointestinální poruchy
Méně časté (1 případ na 100 — 1000 pacientů): nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem.
Celkové poruchy
Méně časté (1 případ na 100 — 1000 pacientů): horečka, alergické reakce: vyrážka na kůži, kožní a slizniční otoky (angioedém), dušnost, svědění, kopřivka (urticaria).
Velmi vzácně (1 případ na 10.000 pacientů): anafylaktická reakce až šok (těžké formy alergické reakce).
Velmi vzácné: může se vyskytnout závažná kožní reakce (Stevens-Johnson-Syndrom,
Lyell-Syndrom) v časové souvislosti s užitím bromhexinu. Při novém výskytu změn na kůži a sliznicích je nutné přerušit užívání Bromhexinu 12 KM- kapky.
Levomenthol a silice máty rolní mohou u kojenců, dětí do 2 let či astmatiků vyvolat laryngospazmus.

Fakta

Při poruchách bronchomotoriky a velkém množství sekretu (např. při ojedinělém maligním ciliárním syndromu) by Bromhexin 12 KM- kapky neměl být užíván z důvodu možného vzniku obstrukce dýchacích cest sekretem.
Při omezené funkci ledvin nebo při těžkých jaterních onemocněních smí být Bromhexin 12 KM -kapky užíván jen se zvláštní opatrností (tzn. větší časové intervaly nebo snížené dávky).
Při těžké insuficienci ledvin je třeba vzít v úvahu kumulaci metabolitů, vytvořených v játrech. Zvláště při déletrvající léčbě je potřeba provádět patřičnou kontrolu jaterních funkcí.
Opatrnosti je potřeba u indikace nemocným se žaludečním vředem.
Přípravek obsahuje levomenthol a silici máty rolní,

Interakce

Při současném užívání Bromhexin 12 KM - kapky s antitussiky mohou nastat nebezpečné zástavy vylučování hlenu z důvodu omezeného vykašlávacího reflexu, takže indikaci této kombinované terapie je nutné zvlášť odpovědně posoudit.
Nevhodná je kombinace s přípravky, které vyvolávají podráždění sliznice trávicího traktu (např. při současném podávání nesteroidních antiflogistik).
Fertilita, těhotenství a kojení:
Protože pro užívání bromhexinu v těhotenství u člověka nebyly dosud vysloveny potřebné vědecké závěry, smí se Bromhexin 12 KM- kapky v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik.
Léčivá látka přechází do mateřského mléka, proto se nesmí Bromhexin 12 KM- kapky užívat během kojení.

Složení

1 ml (23 kapek) obsahuje: bromhexini hydrochloridum 12 mg.
Pomocné látky:
Propylenglycol,
Glycerol,
Levomenthol,
Silice máty rolní,
Fenyklová silice,
Anýzová silice.
Údaje o firmě i
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf
Německo

Příbalový léták