Analergin Neo 5 mg—10 tablet

Humánní léčivý přípravek

Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, přetrvávající alergická rýma, chronická kopřivka. Čtěte pozorně příbalový leták.

Cena vč. DPH
87 Kč
Dostupnost
skladem


PDK: 2891233 | Zbozi: 18138742

Popis produktu

Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, přetrvávající alergická rýma, chronická kopřivka. Čtěte podrobně příbalový leták.

Účinné látky

LEVOCETIRIZINI DIHY DROCHLORIDUM

Užití

Levocetirizin je látka k léčbě alergie.
Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou: - senná rýma - perzistující (přetrvávající) alergická rýma - chronická kopřivka.

Dávkování

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta denně.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku levocetirizin nebo jiné piperazinové deriváty nebo jakoukoli pomocnou látku.
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.

Složení

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.
Pomocnými | látkami | jsou © mikrokrystalická | celulosa, © monohydrát © laktosy, magnesium-stearát v jádru tablety, a hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 v potahové vrstvě tablety.

Příbalový léták