Arpalit BIO Repelent proti komárům a klíšťatům—150 ml

Arpalit® Bio Repelent sprej proti komárům a klíšťatům až po dobu 8 hod. Vhodné k použití u dětí starších 1 roku. Obsahuje biopesticidní účinnou látku IR3535. Neobsahuje DEET!. Lze použít na pokožku, vlasy, oděv, obuv.

Cena vč. DPH
153 Kč
Dostupnost
skladem

PDK: 2561315 | Zbozi: 18122059

Popis produktu

Arpalit© Bio Repelent sprej proti komárům a klíšťatům až po dobu 8 hod. Vhodné k použití u dětí starších 1 roku. Obsahuje biopesticidní účinnou látku IR3535. Neobsahuje
DEET!. Lze použít na pokožku, vlasy, oděv, obuv.

Účinné látky

IR3535

Užití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku uvedené na etiketě.
Stříkejte přípravek přímo na obnaženou kůži a nanesenou kapalinu rukou rozetřete.
Přípravek nanášejte POUZE na obnažené části těla a to výhradně na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář. Přípravek nestříkejte přímo na tvář. Pokud chcete přípravek nanést na tvář, nastříkejte roztok repelentu do dlaně a rozetřete roztok po pleti, dávejte při tom pozor, abyste nezasáhli oči. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí. U dětí pod 12 let by měli přípravek aplikovat dospělí. Neaplikujte na dětské ruce. Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení.
Jen pro vnější použití.

Dávkování

Repelent je nutné v případě silného pocení nebo po plavání aplikovat znovu. Pokud si všimnete výrazného snížení ochrany, pak můžete přípravek nejdříve po deseti hodinách po první aplikaci použít znovu. Při opakovaném použití dodržujte maximální počet aplikací: třikrát (3x) u dospělých, dvakrát (2x) u dětí starších 2 let a jednou (1x) u dětí ve věku jednoho do dvou let.
Aplikujte velmi tenkou rovnoměrnou vrstvu na nechráněné části těla (jen na tvář, ruce, paže, nohy a chodidla).
Aplikací přípravků nebo kosmetiky se sluneční ochranou po použití repelentu se účinnost repelentu značně sníží.

Kontraindikace

Tento přípravek není určený k použití u zvířat/domácích mazlíčků. Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách vyšších než 35"C. Před manipulací s jídlem si vždy umyjte ruce. Nepoužívejte přímo na potraviny nebo krmiva, nápoje, nebo povrchy a nádobí., které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a nápoji.
Abyste předešli kontaminaci, vyhněte se kontaktu mezi ošetřenou kůží a potravinami.
Vyhněte se kontaktu se syntetickými materiály.

Vedlejší příznaky

Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy.

Fakta

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Omyjte ruce důkladně po manipulaci. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte vdechnutí přípravku.

Poznámka

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 “C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení — Zákaz kouření. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. Při použití nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Chraňte oči před zásahem spreje! Sprej nevdechujte !

Složení

20% Ethyl butylacetylaminopropionate. Aerosolový přípravek v nádobce obsahuje 20 % účinné látky, ale při aplikaci se hnací plyn odpaří a kůže spotřebitele je exponována kapalnou složkou obsahující 30% účinné látky.
Údaje o firmě
AVEFLOR, a.s. více na www.arpalit.cz www.aveflor.cz

Příbalový léták